Lợi ích của phần mềm kế toán hóa đơn điện tử

0
27

Những lợi ích của phần mềm kế toán kết hợp hóa đơn điện tử
Hiện nay có nhiều phầm mềm kế toán kết hợp hóa đơn điện tử nổi tiếng, được người dùng tin tưởng như: Phần mềm melnvoice.vn của MISA; Phần mềm ERP của ITG; Phần mềm BRAVO.

Không chỉ giải quyết bài toán quản lý tài chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, với khả năng tích hợp hóa đơn điện tử, nhiều phần mềm kế toán hiện nay còn tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ, khép kín và xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh và giúp doanh nghiệp:
Phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm kế toán:
Ngay sau khi lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu thì lập tức sau đó, kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử để gửi cho người mua ngay trên phần mềm kế toán. Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử thông qua email, tra cứu hóa đơn dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột.
Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán dNhững lợi ích của phần mềm kế toán kết hợp hóa đơn điện tử
Hiện nay có nhiều phầm mềm kế toán kết hợp hóa đơn điện tử nổi tiếng, được người dùng tin tưởng như: Phần mềm melnvoice.vn của MISA; Phần mềm ERP của ITG; Phần mềm BRAVO.

Không chỉ giải quyết bài toán quản lý tài chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, với khả năng tích hợp hóa đơn điện tử, nhiều phần mềm kế toán hiện nay còn tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ, khép kín và xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh và giúp doanh nghiệp:
Phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm kế toán:
Ngay sau khi lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu thì lập tức sau đó, kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử để gửi cho người mua ngay trên phần mềm kế toán. Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử thông qua email, tra cứu hóa đơn dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột.
Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán doanh thu vào sổ sách;
Hỗ trợ nhập liệu chứng từ bằng cách nhận các hóa đơn điện tử mua hàng từ khách hàng để hạch toán tự động chi phí;
Xem báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm kế toán;
Phần mềm kế toán này cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế.
Giúp các nhà quản lý doanh nghiệp giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn;
Tiết kiệm lên đến hơn 80% chi phí cho mỗi hóa đơn, tránh nhiều sai sót trong việc làm giả hóa đơn và các hình thức khác;
Khi nhập dữ liệu vào trong phần mềm, thì dữ liệu sẽ được tự động đẩy lên hệ thống của nhà cung cấp hóa đơn điện tử, lưu trữ lại cho ra được các Báo cáo quản trị doanh nghiệp là một hệ thống tổng thể mà không cần phải lưu trữ ở nhiều nơi.
Giảm được rất nhiều chi phí như: chi phí về mặt lưu trữ, in ấn (giấy in); vận chuyển hóa đơn: Khi sử dụng phần mềm có tích hợp hóa đơn điện tử thì thời gian xuất và lưu giữ hóa đơn, thời gian giải quyết hóa đơn cho khách hàng được rút ngắn, khách hàng không còn phải chờ đợi doanh nghiệp khai báo lên cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được tối đa các chi phí như nhân sự quản lý, vận chuyển, bảo quản hóa đơn…Mọi công tác quản lý tài chính, doanh thu hàng ngày đều được thực hiện minh bạch, rõ ràng, dễ tra cứu và sao lưu.oanh thu vào sổ sách;
Hỗ trợ nhập liệu chứng từ bằng cách nhận các hóa đơn điện tử mua hàng từ khách hàng để hạch toán tự động chi phí;
Xem báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm kế toán;
Phần mềm kế toán này cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế.
Giúp các nhà quản lý doanh nghiệp giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn;
Tiết kiệm lên đến hơn 80% chi phí cho mỗi hóa đơn, tránh nhiều sai sót trong việc làm giả hóa đơn và các hình thức khác;
Khi nhập dữ liệu vào trong phần mềm, thì dữ liệu sẽ được tự động đẩy lên hệ thống của nhà cung cấp hóa đơn điện tử, lưu trữ lại cho ra được các Báo cáo quản trị doanh nghiệp là một hệ thống tổng thể mà không cần phải lưu trữ ở nhiều nơi.
Giảm được rất nhiều chi phí như: chi phí về mặt lưu trữ, in ấn (giấy in); vận chuyển hóa đơn: Khi sử dụng phần mềm có tích hợp hóa đơn điện tử thì thời gian xuất và lưu giữ hóa đơn, thời gian giải quyết hóa đơn cho khách hàng được rút ngắn, khách hàng không còn phải chờ đợi doanh nghiệp khai báo lên cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được tối đa các chi phí như nhân sự quản lý, vận chuyển, bảo quản hóa đơn…Mọi công tác quản lý tài chính, doanh thu hàng ngày đều được thực hiện minh bạch, rõ ràng, dễ tra cứu và sao lưu.